Μια δεξαμενή ανάμιξης είναι ένα δοχείο που χρησιμοποιείται για το συνδυασμό ή την ανάμειξη διαφορετικών υλικών, συχνά υγρών, για τη δημιουργία ενός ομοιογενούς μείγματος. Αυτές οι δεξαμενές χρησιμοποιούνται συνήθως σε διάφορες βιομηχανίες όπως χημική επεξεργασία, τρόφιμα και ποτά, καλλυντικά και πολλά άλλα. Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά των δεξαμενών ανάμιξης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τα χαρακτηριστικά των υλικών που αναμιγνύονται.
    7 Προϊόντα