Μια μηχανή σφράγισης σάκων είναι ένα κομμάτι εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη σφράγιση διαφόρων τύπων σακουλών, σακουλών ή εύκαμπτων δοχείων συσκευασίας. Αυτά τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται συνήθως στις βιομηχανίες κατασκευής και συσκευασίας για να δημιουργήσουν μια ασφαλή σφραγίδα στο ανοιχτό άκρο των σακουλών, διατηρώντας έτσι το περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας φρεσκάδα του προϊόντος και αποτρέποντας τη διαρροή ή τη μόλυνση. Οι μηχανές σφράγισης σάκων διατίθενται σε διαφορετικούς τύπους και διαμορφώσεις και επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας συσκευασίας. Περιλαμβάνει θερμοκολλητικό, σφραγιστικό ώθησης, σφραγιστικό συνεχούς ζώνης, σφραγιστικό κενού κ.λπ.
    14 Προϊόντα